Historia pieniądza – to cię zaskoczy

Pod koniec XIX wieku wykształcił się system waluty złotej, w którym jednostka pieniężna odpowiada wartości konkretnej wagi złota. Jest to gwarancja emitentów pieniądza, że możliwe jest wykupienie pieniędzy za złoto o określonej wadze, oczywiście przy swoistych warunkach. System ten funkcjonował do czasie wybuchu I wojny światowej. Zaletą systemu waluty złotej było to, że niewielkie były tu wahania cen. Za jego sprawą możliwe było usprawnienie wymiany międzynarodowej.

Samo złoto nie jest do końca walutą, a jest raczej miarą, dzięki której można porównać waluty. Aktualnie funkcjonujące kursy walutowe są relacją parytetu złota jednostki pieniądza w danym kraju do parytetu złota tej jednostki w innym kraju. Ponadto w dzisiejszych czasach żadnego problemu nie stanowi przewożenie kruszcu poza granicę kraju, co w wielu okresach historii było niemożliwe. W związku z tą możliwością stworzono także rozwiązanie, w wyniku którego każda waluta jest wymienialna na inną, dzięki czemu sprawnie funkcjonuje handel międzynarodowy. Pozwala to też na bezproblemowe podróżowanie i poszerzanie horyzontów.

Waluta złota posiada kilka głównych funkcji i są one jednakowe na terenie całego świata. Pierwszą z tych funkcji jest miernik wartości, dzięki któremu można ustalić ceny na rynkach światowych, mówi nam numizmatyk z Bydgoszczy. Waluta ta jest też środkiem płatniczym i pozwala na rozliczenia międzynarodowe. Poza tym jest to środek gromadzenia rezerw oraz środek cyrkulacji, co oznacza, że można dokonywać transakcji między osobami fizycznymi.

Historia pieniądza, jego przeznaczenie i aktualna wartość sprawiają, że jest to temat rozległy. Niemniej jednak bez tego obecnie nic nie jest w stanie funkcjonować. Pieniądz zawładnął światem w taki sposób, że go zdefiniował. Złoto, które jest od wielu wieków środkiem płatniczym i wiąże się z kapitałem, nie traci na wartości. Wszystko tak naprawdę toczy się wokół pieniędzy, mających pokrycie w złocie i możemy tylko próbować sobie wyobrazić, co by było, gdyby nagle tego pieniądza zabrakło i jaki zapanowałby chaos. Złoto, mimo iż często się o nim zapomina, wciąż jest wspaniałą inwestycją i to właśnie ono w dobie wahań inflacji jest jedynym pewnym sposobem ulokowania kapitału. Rola pieniądza, jego forma i wartość z pewnością będzie się zmieniać jeszcze wielokrotnie na przestrzeni wieków, ale nie ma możliwości, by przestał on istnieć, ponieważ każdy zdaje sobie sprawę z utrudnień, z jakimi by się to wiązało. Hobby, jakim jest numizmatyka pozwala na śledzenie ewolucji pieniądza, która odbywa się tak naprawdę w roku na rok, czego nie dostrzeże być może oko laika.